Fotodenníček

najskromnejšej Sabé

Galleries

19.9.2015

Najprv nejaké to loďkovanie s piknikom v loďke, potom veganský koláč s lokálnym pitím a nakoniec príjemná prechádzka domov :)

First some punting with picnic in a punt, then vegan cake with local drink and in the end a very lovely walk home :)

DSC_0508 DSC_0509 DSC_0507

16.9.2015

Tento týždeň po večeroch hráme Firefly :) Nie každý deň novú hru, stále tu istú :D

This week every day in the evening we were playing Firefly :) Not a new game every day, it was still the same game :D

DSC_0502

11.9.2015

Krásny slnečný deň a večer mi ešte prišlo upozornenie na polárnu žiaru, vraj úroveň 7, tak sme teda vyrazili za mesto, či náááhodou :) Bohužiaľ stále tam bolo veľa svetelného smogu a aj trochu oblakov, takže sme nič nevideli. Ale aspoň som si vyskúšala pár fotiek nočnej oblohy, dokonca na jednej fotke je aj nejaká (dúfam) hviezda!

Beautiful sunny day and I even got an alert in the evening for aurora level 7, so we headed to the edge of the city to maaayyyybe see :) Unfortunately there was still too much light pollution and some clouds, so we didn’t see anything. But I did try some night photos, I even managed to catch a star on one photo! At least I hope it is a star :D

DSC_0497DSC_0498  DSC08959 DSC08954

4.9.2015

Opäť raz krásny deň, opäť veveričky na stromoch pred domom :) Po práci sme si dali krátky výlet do Londýna za Katkou. Nejakým náhodným blúdením sme sa dostali ku všetkým známym pamiatkam. Sú veľké. To je akosi môj celý dojem :D Londýn je obrovský a aj všetky tie známe veci sú obrovské. Ani neviem či je to pekné, či nie, je to proste len obrovské.

Once again a beautiful day, once again squirrels on trees in front of our house :) After work we went again to London to see Katka. During some random walking we encountered all the famous sightseeing stuff. It is huge. That’s my whole impression :D London is huge and every famous sightseeing thing is huge. I don’t know if it’s nice or not, it’s just huge.

DSC_0484DSC_0485 DSC_0486 DSC_0487 DSC_0488

31.8.2015

Funousova sestra je v Londýne na nejakom seminári, tak sme ju zašli pozrieť, keď už dnes máme štátny sviatok. Stretnúť sa v tieto dni v Notting Hill je zlý nápad :D Ten ich karneval je všade! Tak sme sa prešli inde, aj sme boli pozrieť barák nejakej starej bohatej pani a chvíľu zvažovali či by nás nepozvala na večeru :)

Funous’ sister is in London for some training, so we went to see her, since we have this bank holiday today. Meeting in Notting Hill these days is a very bad idea :D That carnival is everywhere! So we went for a walk elsewhere, we even saw the house of some old rich lady and for a minute we were thinking if she would maybe invite us for dinner :)

DSC_0478DSC_0480DSC_0481